Benelux / Grande Région-dagen

October 2016

In het kader van het voorzitterschap van de top van de Grande Région en haar forum BNEDD alsook de start van het nieuwe drieluik van Benelux-conferenties nodigt Wallonië u uit om drie dagen lang in grensoverschrijdend verband te brainstormen over de rol van natuur- en milieueducatie in een wereld in crisis.
Deze dagen vinden op 22, 23 en 24 november 2016 in het Belgische Eupen plaats.

Normaal gesproken worden de BNEDD-fora en de Benelux-conferenties afzonderlijk georganiseerd. Hun primaire insteek is nochtans dezelfde: professionals op het gebied van Natuur- en Milieueducatie en Educatie voor Duurzame Ontwikkeling momenten van uitwisseling, opleidingen en interculturele ontmoetingen aanbieden om hun leerpraktijken te optimaliseren. Daarom organiseert Wallonië beide evenementen dit jaar gezamenlijk. Zijn betrokken bij deze dagen in grensoverschrijdend verband: netwerken van verenigingen en autoriteiten uit Nederland, Rijnland, Saarland, Lotharingen, Luxemburg, Vlaanderen, Brussel, de Duitstalige Gemeenschap van België en Wallonië.

Het onderwerp: Kan natuur- en milieueducatie als hefboom voor verandering fungeren in een wereld in crisis?

Onze wereld, onze samenleving, gaat door méér dan een crisis. Sommigen spreken over instorting, anderen over verandering, of metamorfose. Steeds meer groeit het besef dat er een sterke band tussen de crisissen bestaat. Hoe kunnen onze leeractiviteiten dit besef stimuleren? Hoe complexiteit erin meenemen? In de natuur of in de samenleving… niets staat nog op zich. Alles is met elkaar verbonden. Dit specifiek moment dat onze wereld beleeft, leidt tot onzekerheid: waar gaan we naartoe als individu, als samenleving, als speciës? Wij kunnen niet raden waar ons menselijk avontuur naartoe leidt, wij kunnen geen simplistische oplossingen voor complexe problemen bedenken. Wat doen met deze onzekerheid ten aanzien van wat wij denken te weten, ten aanzien van wat wij als NME-medewerkers aanbieden? Wat doen met de gevoelens, emoties die voortvloeien uit deze kijk op de toestand van de wereld? Bij ons, bij onze doelgroep.

Wij nodigen u uit na te denken maar ook ervaringen op te doen om vanuit deze vragen een brug te slaan naar concrete denksporen voor uw NME-activiteiten.

Inhoudstafel

Op het programma

Op het programma:

Tijdens deze drie dagen, met afwisselend uiteenzettingen en gedachtewisselingen, streven wij ernaar samen de sleutelelementen te definiëren van een « educatie voor complexiteit » om concrete input te krijgen voor good practices.
U zult ook opmerken dat een bijzondere plaats is ingeruimd voor gezellig samenzijn en netwerkvorming.

Klik op deze link voor het programma

Deze dagen zijn bedoeld om:

  • onze kennis te onderbouwen en de uitdagingen van de komende crises op een rij te zetten;
  • de grenzen van het educatieveld af te bakenen om de ambitie van onze taken helder te krijgen.
  • onze capaciteit te versterken om projecten rond educatie over complexiteit op te zetten waarbij rekening wordt gehouden met de diversiteit van het publiek.
  • samen een tool ontwikkelen om de complexiteit in NME ter sprake te brengen en de integratie ervan in onze projecten voor natuur- en milieueducatie en educatie voor duurzame ontwikkeling te vergemakkelijken.
  • onze banden te versterken en ons te verrijken met de culturele pluraliteit van de stakeholders van de Benelux en de Grande Région.

De sprekers van dinsdag 22 november

Raphael Stevens :

medeauteur, samen met Pablo Servigne, van het essay "Comment tout peut s'effondrer ? Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes”. Raphael Stevens noemt zichzelf een "collapsoloog" die de transdisciplinaire studie van de instorting van onze industriële beschaving, en wat daarop zou kunnen volgen, beoefent. Hij hanteert hierbij twee cognitieve stijlen - reden en intuïtie - en baseert zich op erkende wetenschappelijke werken.

Wat als onze beschaving instort? Niet over enkele eeuwen, maar binnen afzienbare tijd. Een toenemend aantal auteurs, wetenschappers en instellingen kondigen het einde van de industriële samenleving aan zoals die zich de voorbij twee eeuwen heeft ontwikkeld. Wat moeten we denken van die sombere voorspellingen?


Philippe Pochet :

Algemeen directeur van het Europees Vakbondsinstituut. Hij doceert aan de Katholieke Universiteit Leuven en aan het Europacollege in Brugge. Hij schreef tal van boeken en artikelen over maatschappelijke vraagstukken en werkgelegenheid in Europa.
"Hoe de overgang van onze economieën en maatschappij naar welzijn en duurzaamheid versnellen?" "Waarschuwen voor klimaatrisico's volstaat niet: angst verlamt en zet niet aan tot actie." Ph. Pochet werpt zijn licht op de noodzaak om sociale vooruitgang in het kader van de ecologische vraagstukken te beschouwen.


Quentin Verniers

Quentin Verniers is psycholoog in de educatie gespecialiseerd in identiteits- en diversiteitskwesties, en zorgt voor het vrijmaken van individuele en collectieve energie bij stakeholders die verandering via volkseducatie en volwassenenvorming op gang brengen. Hij zal ons meenemen op weg om verbanden tussen het individu en de wereld rondom ons, van kindheid tot volwassen leeftijd te ontdekken met als doel ons te helpen om de evolutie van de doelgroep tot wie wij ons richten, beter te begrijpen.


Drie dagen met volgende moderatoren

Vincent Wattelet :

Psycholoog en al 10 jaar actief op het gebied van milieu en transitie. Hij is opleider en procesfacilitator voor gedeelde governance en collectieve intelligentie. Verder heeft hij een passie voor ecopsychologie.
Hij bewaakt het totstandkomingsproces van het programma en is de ceremoniemeester van deze dagen.


Jean-Philippe Robinet :

Doorgewinterde natuur- en milieueducatie medewerker en opleider; heeft de asbl Rouletabille opgericht en is er NME-medewerker; geëngageerd burger.
Jean-Philippe zal de rol op zich nemen van referentiepersoon voor natuur- en milieu-educatie. Hij zal ons helpen om dwarsverbanden te leggen en de resultaten van onze denkoefening op het gebied van NME-EDO te formaliseren.


Gecoördineerd door Réseau IDée

En onze partnerorganisaties en -administratiesCREA DGO3CRIE van SpaCRIE van EupenDeutschsprachige Gemeinschaft BelgiensEducation EnvironnementParc Naturel Hautes Fagnes EifelEducation et Formation au Développement Durable – EFDD asblNatagoraVerbraucherschutzzentrale VoG de Eupen

Met de steun van Wallonië, de Fédération Wallonie Bruxelles, het Benelux Secretariaat-Generaal, het Grande Région en het Agence Wallonie-Bruxelles International